סדר ונוסח ברית מילה
זוהר ליל הברית
~ ~ ~ ~
עדות מזרח
זוהר לליל הברית 
נוסח וסדר ברית מילה לעדת תימן

Resources:
Bris Ceremony English Transliteration
מהי ברית מילה
What Is Circumcision?
Mazal Tov, It’s A Boy!
Should I Circumcise My Child?
Bris Milah, Beautiful Or Barbaric?
Naming A Jewish Baby
NYS Dept. of Health “Before the Bris” in english.
NYS Dept. of Health “Before the Bris” in yiddish 

Pain Management
A 24% sucrose and purified water solution is an all natural, non-pharmacologic intervention that has been widely studied and proven to be associated with reductions in discomfort to the infant. Some hospitals use sugar water to help babies with pain during a circumcision or other procedures. In home-remedy terms it is translated as 1½ teaspoons sugar to an ounce of water.